foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+48 32 271 11 77
school@zs10.zabrze.pl

Zespół Szkół nr 10

41-807 Zabrze, ul. Chopina 26

W skład Zespołu Szkół nr 10 wchodzą:

Szkoła Podstawowa nr 27

Gimnazjum nr 10 - w trakcie wygaszania

VII Liceum Ogólnokształcące

VII Liceum Ogólnokształcące - klasa sportowa

Technikum nr 7

Zespół Szkół nr 10 to dobry wybór zarówno dla tych, którzy zamierzają uczyć się zawodu,  jak i dla tych, którzy wybiorą kształcenie ogólne. Każdy uczeń naszej szkoły będzie miał możliwość:

  • zdobywania wiedzy w nowoczesnych salach dydaktycznych z wyposażeniem multimedialnym
  • uczestniczenia w projektach europejskich, wymianach, stażach i praktykach zagranicznych oraz wizytach studyjnych
  • brania udziału w zróżnicowanych zajęciach z wychowania fizycznego, ponieważ posiadamy znakomicie wyposażoną salę gimnastyczną (siłownia, ścianka wspinaczkowa, sale do sportów zespołowych, sala taneczna) oraz zapewniamy zajęcia na basenie Aquarius
  • rozwijania swoich zainteresowań dzięki szerokiej gamie zajęć dodatkowych i kółek zainteresowań (artystyczne, zawodowe, językowe, sportowe)
  • korzystania ze szkolnego sklepu, stołówki, rowerowni, biblioteki, szafek oraz słuchania muzyki ze szkolnego radiowęzła

 

Szkoła Podstawowa nr 27

Atutem naszej szkoły jest jej położenie w centrum dzielnicy. Zarówno wnętrze budynku jak i plac szkolny są monitorowane, zapis z kamer jest archiwizowany. Szkoła dysponuje portiernią. Najmłodsze klasy wchodzą do szkoły osobnym. Nauczyciele, uczniowie oraz rodzice korzystają z elektronicznego dziennika, co znacznie ułatwia kontakt. Pragniemy zapewnić dziecku najlepsze warunki do kształcenia  umiejętności i zdobywania wiedzy, wykorzystując potencjał lokalowy i nowoczesne wyposażenie sal. Chcemy nauczyć młodych ludzi umiejętności stosowania wiedzy w sytuacjach typowych i problemowych, wychowywać w zgodzie z kodeksem etycznym. Dołożymy starań, aby  wychowywać ludzi śmiałych, komunikatywnych, otwartych, umiejących korzystać z osiągnięć nauki i techniki.

Uczniowie szkoły podstawowej mają możliwość korzystania z:

- 5 pracowni komputerowych w systemie Windows
- klasopracowni wyposażonych w nowoczesne urządzenia audiowizualne, m.in. tablice interaktywne
- pełnowymiarowej sali gimnastycznej, siłowni, ścianki wspinaczkowej
- boiska do gier zespołowych
- świetlicy
- biblioteki ze stanowiskami komputerowymi i dostępem do Internetu
- stołówki
- kawiarenki szkolnej
- indywidualnych szafek uczniowskich

Proponujemy:

1. Naukę języków obcych wraz i innowacjami pedagogicznymi (od 7 klasy do wyboru):

- niemieckiego
- włoskiego
- hiszpańskiego
- francuskiego
- angielskiego

2. Bogatą gamę zajęć pozalekcyjnych:

- informatyczne, w tym grafika komputerowa oraz programowanie
- przyrodnicze
- teatralne
- taneczne
- muzyczne
- plastyczne (rysunek, malarstwo, rzeźba)
- sportowe i szachowe

3. W ramach dwóch z czterech godzin zajęć wychowania fizycznego możliwość wyboru uprawianej dyscypliny sportu:

- siatkówka
- aerobik
- piłka nożna
- piłka ręczna
- pływanie

4. Przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych

5. Warsztaty z psychologiem, pedagogiem oraz doradcą zawodowym.

powrót 

 

Gimnazjum nr 10 - w trakcie wygaszania

Uczniom  zapewniamy:

- przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych
- indywidualną pracę z uczniem
- wszechstronną edukację informatyczną oraz stały dostęp do Internetu (szkoła posiada 5 pracowni komputerowych)
- nauczanie dwóch języków obcych
- drugi język obcy do wyboru: niemiecki, angielski, hiszpański
- zajęcia modułowe z wyjściem w teren (geografia, fizyka, chemia i biologia).

Możliwość rozwijania swoich zainteresowań artystycznych:

- chór szkolny
- rysunek, malarstwo, rzeźba
- grafika komputerowa
- zajęcia teatralne
- zajęcia taneczne
- zajęcia praktyczno-techniczne prowadzone w modułach
- naukę w klasach objętych innowacjami pedagogicznymi dotyczącymi nauczania języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.

powrót

 

Dlaczego warto wybrać VII Liceum Ogólnokształcące?

Naszym licealistom proponujemy:

- naukę przedmiotów ogólnokształcących
- naukę dwóch języków obcych (w tym przynajmniej jeden język obcy z kontynuacji z gimnazjum) do wyboru spośród:

- angielski
- niemiecki
- francuski
- włoski
- hiszpański

Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych w zależności od poziomu  zaawansowania (na początku roku szkolnego przeprowadzany jest test kompetencji językowych) oraz zgodnie z wyborem ucznia zadeklarowanym przy rekrutacji.

Wybór rozszerzeń i  przedmiotów uzupełniających – rozszerzenia i przedmioty uzupełniające wstępnie wybierane są podczas rekrutacji, a  ostateczną decyzję uczeń podejmuje po I semestrze pierwszej klasy; istnieje możliwość wyboru spośród następujących przedmiotów (po jednym z danego koszyka):

 1 koszyk

- język polski
- matematyka
- biologia
- geografia

2 koszyk

- język angielski
- biologia
- fizyka
- chemia
- historia

3 koszyk

- język obcy (do wyboru)
- wiedza o społeczeństwie
- historia z elementami turystyki
- język polski z elementami dziennikarstwa
- biologia z elementami dietetyki
- biologia z elementami genetyki.

powrót

VII Liceum Ogólnokształcące – klasa sportowa

W VII Liceum Ogólnokształcącym uczą się również młodzi piłkarze Górnika Zabrze. Klasa jest tworzona pod patronatem klubu (informacje także na stronie http://gornikzabrze.pl/).

W cyklu kształcenia w klasie sportowej obowiązuje wszystko to, co zostało zawarte  w programie edukacyjnym VII LO oraz dodatkowe zajęcia sportowe w ramach zajęć oferowanych przez trenerów Górnika Zabrze.

powrót

 

VII Liceum Ogólnokształcące – klasa o profilu sportowym

Klasa 1p o profilu sportowym we współpracy z Międzyszkolnym Uczniowskim Klubem Sportowym Dziesiatka, w następujących dyscyplinach: siatkówka, koszykówka i piłka nożna.

W cyklu kształcenia w klasie o profilu sportowym obowiązuje wszystko to, co zostało zawarte w programie edukacyjnym VII LO oraz dodatkowe zajęcia sportowe w ramach Szkolnego Klubu Sportowego oraz Międzykolnego Uczniowskiego Klubu Spotowego. 

 

Dlaczego warto uczyć się w Technikum nr 7?

- jesteśmy najlepszym Technikum w Zabrzu i jednym z najlepszych w województwie
- współpracujemy z Politechniką Śląską i pracodawcami (praktyki, m.in. firma WASKO S.A., Hostel Guido, staże)
- w trzecim roku nauki zapewniamy miesięczną praktykę zawodową we wskazanym miejscu lub dajemy możliwość samodzielnego wyboru
- prowadzimy ciekawe zajęcia, stale aktualizujemy programy nauczania o najnowsze rozwiązania technologiczne i nowinki informatyczne
- zajęcia zawodowe prowadzone są w systemie modułowym (dodatkowy moduł do wyboru: biomedyczny, projektowanie gier, grafika i biuro, nowoczesne technologie mobilne, elektronika)
- każdy uczeń może wybrać dwa języki obce (angielski, niemiecki lub hiszpański) – przynajmniej jeden kontynuowany z gimnazjum
- każdy (podobnie jak w LO) rozszerza w klasie drugiej wybrane przedmioty spośród matematyki, biologii i geografii oraz obligatoryjnie informatykę
- oferujemy atrakcyjny dla ucznia, modułowy program kształcenia w zawodach, który jest elastycznie dopasowany do indywidualnych możliwości i umiejętności
- umożliwiamy zdobycie kwalifikacji zawodowych:

technik elektronik
technik  informatyk

 a) w klasie o profilu technik elektronik:

- montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
- eksploatacja urządzeń elektronicznych

b) w klasie o profilu technik informatyk:

- montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
- programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

powrót

Polish Croatian English French German Italian Slovak Spanish Turkish

RODO

wst

relpol

phoenix contact

LAPP GROUP

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!