W skład Zespołu Szkół nr 10 wchodzą:

Szkoła Podstawowa nr 27

Gimnazjum nr 10 - w trakcie wygaszania

VII Liceum Ogólnokształcące

VII Liceum Ogólnokształcące - klasa sportowa

Technikum nr 7

Zespół Szkół nr 10 to dobry wybór zarówno dla tych, którzy zamierzają uczyć się zawodu,  jak i dla tych, którzy wybiorą kształcenie ogólne. Każdy uczeń naszej szkoły będzie miał możliwość:

  • zdobywania wiedzy w nowoczesnych salach dydaktycznych z wyposażeniem multimedialnym
  • uczestniczenia w projektach europejskich, wymianach, stażach i praktykach zagranicznych oraz wizytach studyjnych
  • brania udziału w zróżnicowanych zajęciach z wychowania fizycznego, ponieważ posiadamy znakomicie wyposażoną salę gimnastyczną (siłownia, ścianka wspinaczkowa, sale do sportów zespołowych, sala taneczna) oraz zapewniamy zajęcia na basenie Aquarius
  • rozwijania swoich zainteresowań dzięki szerokiej gamie zajęć dodatkowych i kółek zainteresowań (artystyczne, zawodowe, językowe, sportowe)
  • korzystania ze szkolnego sklepu, stołówki, rowerowni, biblioteki, szafek oraz słuchania muzyki ze szkolnego radiowęzła

 

Szkoła Podstawowa nr 27

Atutem naszej szkoły jest jej położenie w centrum dzielnicy. Zarówno wnętrze budynku jak i plac szkolny są monitorowane, zapis z kamer jest archiwizowany. Szkoła dysponuje portiernią. Najmłodsze klasy wchodzą do szkoły osobnym. Nauczyciele, uczniowie oraz rodzice korzystają z elektronicznego dziennika, co znacznie ułatwia kontakt. Pragniemy zapewnić dziecku najlepsze warunki do kształcenia  umiejętności i zdobywania wiedzy, wykorzystując potencjał lokalowy i nowoczesne wyposażenie sal. Chcemy nauczyć młodych ludzi umiejętności stosowania wiedzy w sytuacjach typowych i problemowych, wychowywać w zgodzie z kodeksem etycznym. Dołożymy starań, aby  wychowywać ludzi śmiałych, komunikatywnych, otwartych, umiejących korzystać z osiągnięć nauki i techniki.

Uczniowie szkoły podstawowej mają możliwość korzystania z:

- 5 pracowni komputerowych w systemie Windows
- klasopracowni wyposażonych w nowoczesne urządzenia audiowizualne, m.in. tablice interaktywne
- pełnowymiarowej sali gimnastycznej, siłowni, ścianki wspinaczkowej
- boiska do gier zespołowych
- świetlicy
- biblioteki ze stanowiskami komputerowymi i dostępem do Internetu
- stołówki
- kawiarenki szkolnej
- indywidualnych szafek uczniowskich

Proponujemy:

1. Naukę języków obcych wraz i innowacjami pedagogicznymi (od 7 klasy do wyboru):

- niemieckiego
- włoskiego
- hiszpańskiego
- francuskiego
- angielskiego

2. Bogatą gamę zajęć pozalekcyjnych:

- informatyczne, w tym grafika komputerowa oraz programowanie
- przyrodnicze
- teatralne
- taneczne
- muzyczne
- plastyczne (rysunek, malarstwo, rzeźba)
- sportowe i szachowe

3. W ramach dwóch z czterech godzin zajęć wychowania fizycznego możliwość wyboru uprawianej dyscypliny sportu:

- siatkówka
- aerobik
- piłka nożna
- piłka ręczna
- pływanie

4. Przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych

5. Warsztaty z psychologiem, pedagogiem oraz doradcą zawodowym.

powrót 

 

Gimnazjum nr 10 - w trakcie wygaszania

Uczniom  zapewniamy:

- przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych
- indywidualną pracę z uczniem
- wszechstronną edukację informatyczną oraz stały dostęp do Internetu (szkoła posiada 5 pracowni komputerowych)
- nauczanie dwóch języków obcych
- drugi język obcy do wyboru: niemiecki, angielski, hiszpański
- zajęcia modułowe z wyjściem w teren (geografia, fizyka, chemia i biologia).

Możliwość rozwijania swoich zainteresowań artystycznych:

- chór szkolny
- rysunek, malarstwo, rzeźba
- grafika komputerowa
- zajęcia teatralne
- zajęcia taneczne
- zajęcia praktyczno-techniczne prowadzone w modułach
- naukę w klasach objętych innowacjami pedagogicznymi dotyczącymi nauczania języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.

powrót

 

Dlaczego warto wybrać VII Liceum Ogólnokształcące?

Naszym licealistom proponujemy:

- naukę przedmiotów ogólnokształcących
- naukę dwóch języków obcych (w tym przynajmniej jeden język obcy z kontynuacji z gimnazjum) do wyboru spośród:

- angielski
- niemiecki
- francuski
- włoski
- hiszpański

Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych w zależności od poziomu  zaawansowania (na początku roku szkolnego przeprowadzany jest test kompetencji językowych) oraz zgodnie z wyborem ucznia zadeklarowanym przy rekrutacji.

Wybór rozszerzeń i  przedmiotów uzupełniających – rozszerzenia i przedmioty uzupełniające wstępnie wybierane są podczas rekrutacji, a  ostateczną decyzję uczeń podejmuje po I semestrze pierwszej klasy; istnieje możliwość wyboru spośród następujących przedmiotów (po jednym z danego koszyka):

 1 koszyk

- język polski
- matematyka
- biologia
- geografia

2 koszyk

- język angielski
- biologia
- fizyka
- chemia
- historia

3 koszyk

- język obcy (do wyboru)
- wiedza o społeczeństwie
- historia z elementami turystyki
- język polski z elementami dziennikarstwa
- biologia z elementami dietetyki
- biologia z elementami genetyki.

powrót

VII Liceum Ogólnokształcące – klasa sportowa

W VII Liceum Ogólnokształcącym uczą się również młodzi piłkarze Górnika Zabrze. Klasa jest tworzona pod patronatem klubu (informacje także na stronie http://gornikzabrze.pl/).

W cyklu kształcenia w klasie sportowej obowiązuje wszystko to, co zostało zawarte  w programie edukacyjnym VII LO oraz dodatkowe zajęcia sportowe w ramach zajęć oferowanych przez trenerów Górnika Zabrze.

powrót

 

VII Liceum Ogólnokształcące – klasa o profilu sportowym

Klasa 1p o profilu sportowym we współpracy z Międzyszkolnym Uczniowskim Klubem Sportowym Dziesiatka, w następujących dyscyplinach: siatkówka, koszykówka i piłka nożna.

W cyklu kształcenia w klasie o profilu sportowym obowiązuje wszystko to, co zostało zawarte w programie edukacyjnym VII LO oraz dodatkowe zajęcia sportowe w ramach Szkolnego Klubu Sportowego oraz Międzykolnego Uczniowskiego Klubu Spotowego. 

 

Dlaczego warto uczyć się w Technikum nr 7?

- jesteśmy najlepszym Technikum w Zabrzu i jednym z najlepszych w województwie
- współpracujemy z Politechniką Śląską i pracodawcami (praktyki, m.in. firma WASKO S.A., Hostel Guido, staże)
- w trzecim roku nauki zapewniamy miesięczną praktykę zawodową we wskazanym miejscu lub dajemy możliwość samodzielnego wyboru
- prowadzimy ciekawe zajęcia, stale aktualizujemy programy nauczania o najnowsze rozwiązania technologiczne i nowinki informatyczne
- zajęcia zawodowe prowadzone są w systemie modułowym (dodatkowy moduł do wyboru: biomedyczny, projektowanie gier, grafika i biuro, nowoczesne technologie mobilne, elektronika)
- każdy uczeń może wybrać dwa języki obce (angielski, niemiecki lub hiszpański) – przynajmniej jeden kontynuowany z gimnazjum
- każdy (podobnie jak w LO) rozszerza w klasie drugiej wybrane przedmioty spośród matematyki, biologii i geografii oraz obligatoryjnie informatykę
- oferujemy atrakcyjny dla ucznia, modułowy program kształcenia w zawodach, który jest elastycznie dopasowany do indywidualnych możliwości i umiejętności
- umożliwiamy zdobycie kwalifikacji zawodowych:

technik elektronik
technik  informatyk

 a) w klasie o profilu technik elektronik:

- montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
- eksploatacja urządzeń elektronicznych

b) w klasie o profilu technik informatyk:

- montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
- programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

powrót

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!