ZS10
ZS10 Zabrze im. prof. Janusza Groszkowskiego

Wyróżnione artykuły

Dołącz do nas!

  Drodzy Ósmoklasiści ! Przed Wami wybór szkoły średniej, wobec czego zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły na stronie: https://zs10.zabrze.pl/index.php/rekrutacja Obiecujemy, że wybór Dziesiątki to będzie... no cóż, strzał w dziesiątkę! Na obrazku powyżej zamieszczony jest harmonogram rekrutacji  

Porównanie maturzystów

Aż 72 uczniów liceum i 47 uczniów technikum z naszej szkoły przystąpiło w tym roku do matury. Dla niektórych to tylko liczba, dla nas to ludzie, którzy przez ostatnich kilka lat byli dla nas bardzo ważni

Piknik z dziesiątką!

Tak, dobrze widzicie! Nasza szkoła wraz z jednym z naszych przyjaciół czyli Radą Dzielnicy Mikulczyce organizuje piknik rodzinny, co znaczy, że możecie spotkać się z nami i miło spędzić czas! Oprócz dobrej zabawy, jedzenia i innych aktywności mamy w planach zebrać pieniążki, które przeznaczymy na:

ZS10

Praca metodą projektów

Nauka metodą projektów, innowacje pod opieką wykwalifikowanej kadry nauczycieli, indywidualne podchodzenie do potrzeb ucznia.

Mniej zadań, więcej pasji

Staramy się nie obciążać naszych uczniów niepotrzebnymi zadaniami domowymi, dzięki czemu mają więcej czasu na  doskonalenie swoich umiejętności oraz realizację swoich pasji i zainteresowań.

Szeroki wybór języków

W naszej szkole oferujemy szeroki wybór języków obcych, takich jak: Angielski, Hiszpański, Niemiecki i Włoski.

Umożliwiamy zdobycie kwalifikacji

Kwalifikacje zawodowe, obok doświadczenia, to najważniejszy atut na współczesnym rynku pracy. Pracodawcy szukają samodzielnych i wykwalifikowanych pracowników.

Szkoła w pilotażu programowania

Projekt:

Nowoczesny sprzęt

Pracownie i sale lekcyjne są wyposażone w nowoczesny sprzęt, niezbędny do komfortowej pracy i rozwoju naszych uczniów

Ostatnie artykuły:

Archiwum

Z uwagi na ciągłe prace nad stroną, poprzednia wersja strony znajduje się w archiwum.

Link: Archiwum ZS10zabrze

Historia ZS10

    Dzieje szkolnego gmachu rozpoczęły się w 1928 roku, kiedy w jego murach pierwszy raz rozległ się dźwięk dzwonka wzywający na lekcje uczniów niemieckiej Pestalozzischule. Dzieciom i młodzieży uczącej się po niemiecku gmach ten służył aż do końca II wojny światowej. Pod koniec wojny wykorzystano go na potrzeby szpitala wojennego, jednak już w kwietniu 1945 roku w okazałych murach, którym szybko udało się przywrócić funkcje edukacyjne, pojawili się polscy nauczyciele delegowani przez Kuratorium Oświaty Okręgu Śląskiego w Katowicach. Zorganizowali oni dwie polskie szkoły – Powszechną Szkołę Publiczną nr 4 oraz Publiczną Szkołę Powszechną nr 5 w Mikulczycach. Na początku lat 60XX wieku szkoły te połączono w jedną placówkę oświatową – Szkołę Podstawową nr 27 w Zabrzu. Dawna gmina wiejska Mikulczyce w 1952 roku stała się bowiem jedną z dzielnic Zabrza.
    Kilka lat później szkolna społeczność znowu się zmieniła, ponieważ Szkoła Podstawowa nr 27 przyjęła pod swój dach uczniów zabrzańskiego Technikum Elektrycznego. Od 1980 roku uczyli się oni już nie w Technikum Elektrycznym, ale w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych, którego patronem został prof. Janusz Groszkowski.
    10 marca 1997 roku utworzono Zespół Szkół nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego. Na początku XXI wieku ostatnie dzieci uczące się w szkole podstawowej opuściły więc gmach przy ul. Chopina. W szkole pozostali uczniowie technikum, do których dołączyli licealiści i gimnazjaliści. Szkolny gmach został wówczas poszerzony o dobudowaną do niego nowoczesną salę gimnastyczną.
    Jednak, jako że historia kołem się toczy, kolejna reforma sprawiła, że 4 września 2017 roku do gmachu przy ul. Chopina powrócili najmłodsi uczniowie – pierwszoklasiści z "tytami" w ręku i ich starsi koledzy – siódmoklasiści, ponieważ dawna Szkoła Podstawowa nr 27 została reaktywowana, stając się częścią wciąż gotowej na zmiany i nowe wyzwania mikulczyckiej „Dziesiątki”… .

„Opowieść o Naszej Szkole”

W elektronicznej wersji książki "Opowieść o Naszej Szkole" pod red. Izabeli Kaczmarzyk znajdują się:
- informacje dotyczące powstania szkoły
- historia jej dalszego rozwoju do 2008 roku
- wykaz nauczycieli uczących w naszej szkole po 1945 roku

Loading...

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Sekretariat Szkoły odpowiada za kontakt drogą komórkową.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Zobacz więcej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Adres e-mail:
school@zs10.zabrze.pl

Numer telefonu:
32 27 111 77

100-lecie Zabrza
Srebrna szkoła 2023
ePUAP2
BIP