O szkole

W skład Zespołu Szkół nr 10 wchodzą: Technikum nr 7 z odziałami

 • technik informatyk
 • technik programista
 • technik elektronik

VII Liceum Ogólnokształcące

 • klasa przyrodnicza
 • klasa turystyczna
 • klasa mistrzostwa sportowego - piłka nożna

Szkoła Podstawowa nr 27 TECHNIKUM

Dlaczego warto uczyć się w Technikum nr 7?

        Technikum nr 7 w Zespole Szkół nr 10 im. prof. J. Groszkowskiego w Zabrzu jest szkołą z ponad 40-letnią tradycją, kształcącą uczniów w zawodach technik informatyk i technik elektronik, a od 2019 roku, wychodząc na przeciw oczekiwaniom edukacyjnym, w zawodzie technik programista i kształcenie w zawodzie technik informatyk z elementami cyberbezpieczeństwa. Cyberbezpieczeństwo w szkole to wynik porozumienia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Politechniki Śląskiej oraz Prezydent Miasta Zabrze i Ministerstwa Obrony Narodowej, które objęło klasę technika programisty patronatem honorowym.

         Wizytówką szkoły są realizowane od kilku lat liczne projekty edukacyjne finansowane ze środków europejskich (Drone team) oraz krajowych (Eksperyment w obiektywieNasza jakość­ - Twoja szansa, Zawód jutra)we współpracy z licznymi podmiotami działającymi w sferze edukacji, przede wszystkim szkołami wyższymi, m.in. Politechniką Śląską, Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach i Wyższą Szkołą Bankową w Chorzowie.

         Szkoła kładzie szczególny nacisk na kształcenie zawodowe. Od kilku lat uczniowie uczą się przedmiotów zawodowych według modułowego systemu nauczania, w którym szczególnym powodzeniem cieszą się zajęcia dodatkowe: biomedyczne, projektowanie gier, grafika i biuro, nowoczesne technologie mobilne, elektronika. Kształcenie modułowe odbywa się w małych grupach, w nowoczesnych pracowniach, co pozwala na częsty kontakt z uczniami, dostosowywanie tematyki zajęć, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości.

         Uczniowie technikum w klasie 3 i 4 realizują miesięczną praktykę zawodową. W związku z tym szkoła od wielu lat utrzymuje bliskie stosunki z pracodawcami działającymi na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Poza tym uczniowie mają możliwość realizacji praktyk zagranicznych, m.in. we Francji i Niemczech.

         Technikum nr 7 cieszy się w Zabrzu bardzo dobrą opinią, z uwagi na poziom nauczania, czego odzwierciedleniem są wysokie wyniki uczniów uzyskiwane z egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego. Potwierdzeniem tego jest otrzymywanie przez szkołę Brązowej Tarczy Jakości (w ostatnich latach) i Srebrnej Tarczy Jakości (w roku szkolnym 2015/2016), przyznawanej przez fundację edukacyjną "Perspektywy".

         Dla Technikum nr 7 z uwagi na zmieniające się realia rynku pracy priorytetem staje się wdrażanie nowych rozwiązań i realizowanie nowatorskich projektów, czego przykładem jest nowo otwarty zawód technika programisty.

OPISY ODDZIAŁÓW

Każdy uczeń naszej szkoły będzie miał możliwość:

 • zdobywania wiedzy w nowoczesnych salach dydaktycznych z wyposażeniem multimedialnym
 • brania udziału w zróżnicowanych zajęciach z wychowania fizycznego, ponieważ posiadamy znakomicie wyposażoną salę gimnastyczną (siłownia, ścianka wspinaczkowa, sala do sportów zespołowych, sala taneczna) oraz zapewniamy zajęcia na basenie Aquarius
 • korzystania z bezpłatnego, bezprzewodowego dostępu do Internetu w całej szkole
 • rozwijania swoich zainteresowań dzięki szerokiej gamie zajęć dodatkowych i kółek zainteresowań (artystyczne, zawodowe, językowe, sportowe)
 • uzyskania egzaminu TOEIC i uprawnień SEP oraz Komputerowego Prawa Jazdy (ECDL)
 • korzystania ze szkolnego sklepiku, stołówki, rowerowni, biblioteki i szafek oraz słuchania muzyki ze szkolnego radiowęzła
 • uczestnictwa w projektach europejskich, wymianach zagranicznych.

 

powrót

TECHNIK INFORMATYK

technikum informatycznym proponujemy:

 • zdobycie kwalifikacji w zawodzie technik informatyk:
  • Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
  • Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • naukę dwóch języków obcych: angielskiego dla wszystkich, drugiego języka do wyboru spośród:
  • niemiecki
  • hiszpański
 • rozszerzoną matematykę
 • od klasy drugiej możliwość rozszerzenia informatyki lub języka angielskiego
 • dodatkowe zajęcia z: e-sportu, robotyki, 3D, dronów dla chętnych!
 • atrakcyjny dla ucznia, modułowy program kształcenia w zawodach, który jest elastycznie dopasowany do indywidualnych możliwości i umiejętności
 • praktykę w miejscu wybranym przez ucznia lub zaproponowanym przez szkołę
 • staże u pracodawców.

 

 powrót

TECHNIK PROGRAMISTA

technikum programistycznym proponujemy:

 • zdobycie kwalifikacji w zawodzie technik programista:
  • Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
  • W ramach kwalifikacji uczniowie będą wykonywać strony/aplikacje internetowe w podst. językach programowania (JavaScript, PHP, HTML, CSS oraz SQL na bazie MySQL
  • Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
  • To będzie główna kwalifikacja technika programisty. Uczniowie zostaną zapoznani z zaawansowanego programowaniem – programowanie obiektowe w C++, Pythonie, inżynierią oprogramowania (między innymi git), testowaniem oprogramowania.


   Uczniowie będą programować aplikacje webowe (wykorzystamy frameworki po stronie klienta i serwera np. Angular, Django), aplikacje mobilne (na platformę Android) oraz aplikacje desktopowe (platforma .NET)

    

 • naukę dwóch języków obcych: angielskiego dla wszystkich, drugiego języka do wyboru spośród:
  • niemiecki
  • hiszpański
 • rozszerzoną matematykę
 • od klasy drugiej proponujemy możliwość rozszerzenia informatyki lub języka angielskiego
 • dodatkowe zajęcia z: e-sportu, robotyki, 3D, dronów, cyberbezpieczeństwa, programowania gier (środowiska Unity), programowania aplikacji mobilnych dla chętnych!
 • w piątej klasie proponujemy rozwijanie zainteresowań i wiele ciekawych dodatkowych zajęć
 • udział w innowacji pedagogicznej Cyberbezpieczna przyszłość rozszerzającej program nauczania o dodatkowe przedmioty ukierunkowane na zdobycie unikalnej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa, fizyki politechnicznej i matematyki politechnicznej
 • atrakcyjny dla ucznia, modułowy program kształcenia w zawodach, który jest elastycznie dopasowany do indywidualnych możliwości i umiejętności
 • praktykę w miejscu wybranym przez ucznia lub zaproponowanym przez szkołę
 • staże u pracodawców.

 

 powrót

TECHNIK ELEKTRONIK

technikum elektronicznym proponujemy:

 • zdobycie kwalifikacji w zawodzie technik elektronik:
  • Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
  • Eksploatacja urządzeń elektronicznych
 • naukę dwóch języków obcych: angielskiego dla wszystkich, drugiego języka do wyboru spośród:
  • niemiecki
  • hiszpański
 • rozszerzoną matematykę
 • od klasy drugiej możliwość rozszerzenia informatyki lub języka angielskiego
 • dodatkowe zajęcia z: e-sportu, robotyki, programowania mikrokontrolerów (Arduino) 3D, dronów dla chętnych!
 • udział w konkursie Politechniki Śląskiej „Elektronika – by żyło się łatwiej”
 • atrakcyjny dla ucznia, modułowy program kształcenia w zawodach, który jest elastycznie dopasowany do indywidualnych możliwości i umiejętności
 • praktykę w miejscu wybranym przez ucznia lub zaproponowanym przez szkołę
 • staże u pracodawców.

 

powrót

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁĄCE

Dlaczego warto wybrać VII Liceum Ogólnokształcące?

        

W naszym liceum proponujemy naukę w klasach o profilach: 

 • turystycznym,  
 • przyrodniczym, 
 • sportowym (pod patronatem klubu sportowego Górnik Zabrze). 

Mocną stroną szkoły jest szeroki wachlarz języków do wyboru: język angielski,
język niemiecki, język hiszpański oraz język włoski, które realizowane są w ramach grup międzyoddziałowych.

Liceum współpracuje z licznymi instytucjami, m.in. z Politechniką ŚląskąWyższą Szkołą Techniczną w Katowicach, Wyższą Szkołą Bankową w Chorzowie,  ze wspomnianym już klubem sportowym Górnik Zabrze, z Muzeum Miejskim, jak również z lokalną prasą Nowinami Zabrzańskimi i Pokładami Kultury publikując ciekawe artykuły.

           Atutem liceum od kilku lat jest działalność artystyczna w ramach zespołu muzycznego Zdziesiątkowani i zespołów teatralnych 10Kurtyna Backstage. To grupy, które stale współpracują z instytucjami kulturalnymi miasta: Zabrzańskim Towarzystwem Kultury Teatralnej, Teatrem Nowym i Pokładami Kultury. Organizują liczne, ciekawe przedsięwzięcia m.in. Wieczór Poezji w Sali Kameralnej MOKu dla społeczności szkoły i miasta czy imprezy towarzyszące Festiwalowi Dramaturgii Współczesnej. Zdobywają liczne nagrody na konkursach, przeglądach i festiwalach miejskich, wojewódzkich i krajowych.

Dużym plusem szkoły jest zaplecze. Uczniowie liceum, jak i technikum mogą korzystać z nowoczesnej sali gimnastycznej, wyposażonej w wymiarowe boisko do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, ścianę wspinaczkową, a także salę taneczną i siłownię. Szkoła dysponuje też sklepikiem szkolnym, stołówką i rowerownią, jak również rekreacyjnym – przeznaczonym do wypoczynku, szczególnie wiosną – dziedzińcem. Posiada też nowoczesne pracownie komputerowe, a również – dla artystów – salę do prób teatralnych.

 

 

powrót 

OPISY ODDZIAŁÓW

Każdy uczeń naszej szkoły będzie miał możliwość:

 • zdobywania wiedzy w nowoczesnych salach dydaktycznych z wyposażeniem multimedialnym
 • brania udziału w zróżnicowanych zajęciach z wychowania fizycznego, ponieważ posiadamy znakomicie wyposażoną salę gimnastyczną (siłownia, ścianka wspinaczkowa, sala do sportów zespołowych, sala taneczna) oraz zapewniamy zajęcia na basenie Aquarius
 • korzystania z bezpłatnego, bezprzewodowego dostępu do Internetu w całej szkole
 • rozwijania zainteresowań, dzięki szerokiej gamie zajęć dodatkowych i kółek zainteresowań (artystyczne, zawodowe, językowe, sportowe)
 • uzyskania egzaminu TOEIC oraz Komputerowego Prawa Jazdy (ECDL)
 • korzystania ze szkolnego sklepiku, stołówki, rowerowni, biblioteki i szafek oraz słuchania muzyki ze szkolnego radiowęzła
 • uczestnictwa w projektach europejskich, wymianach zagranicznych.

 powrót

PRZYRODNICZA

Jesteś fanem biologii - to właśnie klasa dla Ciebie!

Co proponujemy w klasie o profilu przyrodniczym?

Oprócz nauki przedmiotów ogólnokształcących oferujemy naukę języka angielskiego i biologii na poziomie rozszerzonym. 

Ponadto, do wyboru proponujemy naukę języka włoskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego w zwiększonej ilości godzin.

Dlaczego warto wybrać profil przyrodniczy?

Najciekawszą formą nauki jest poznawanie przez doświadczenie. W ramach zajęć przeprowadzane będą eksperymenty, które pozwolą lepiej zrozumieć przyrodę i procesy w niej zachodzące. W zgłębianiu świata fauny i flory pomogą Ci zajęcia warsztatowe i tematyczne. Odbywać się będą zajęcia terenowe oraz wycieczki do miejsc zarówno bliższych, jak i dalszych….a kto nie lubi podróżować?!

Mając na uwadze, że w obecnym świecie należy kłaść nacisk na płynne posługiwanie się drugim językiem obcym, zachęcamy Cię do nauki języków obcych, która odbywa się w grupach międzyoddziałowych, w zależności od poziomu zaawansowania oraz zgodnie z Twoim wyborem zadeklarowanym przy rekrutacji. Staramy się dostosowywać tematykę zajęć do Twoich potrzeb i uczymy języka w biznesie oraz proponujemy zajęcia z dietetyki.

Liceum, a co po tym?

Profil przyrodniczy umożliwi Ci kontynuację nauki na wielu kierunkach studiów m.in. architektura krajobrazu, biologia, biotechnologia, inżynieria środowiska, dietetyka, kosmetologia, fizjoterapeuta, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska lub znalezienie atrakcyjnej pracy w tych sektorach 

(studia.gov.pl/wybierz-studia/pages/about/mature-exams-register). 

 

 

 powrót

TURYSTYCZNA

Lubisz poznawać nowe miejsca - to idealna klasa dla Ciebie!

Co proponujemy w klasie o profilu turystycznym?

Oprócz nauki przedmiotów ogólnokształcących oferujemy naukę języka angielskiego i geografii na poziomie rozszerzonym.

Ponadto do wyboru proponujemy naukę języka włoskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego w zwiększonej ilości godzin.

 

Dlaczego warto wybrać profil turystyczny?

Podróże kształcą, a przy okazji są takie ekscytujące! Planujemy dla Ciebie wycieczki w ramach Szlaku Zabytków Techniki, lekcje muzealne oraz wycieczki zagraniczne, w czasie których doskonalimy warsztat językowy. W tym roku już jesienią możesz razem z nami wybrać się do Berlina!

Zachęcamy Cię do nauki języków obcych, która odbywa się w grupach międzyoddziałowych, w zależności od poziomu zaawansowania oraz zgodnie z Twoim wyborem zadeklarowanym przy rekrutacji.Staramy się dostosowywać tematykę zajęć do Twoich potrzeb i uczymy języka w biznesie oraz proponujemy turystyki.

Liceum, a co po tym?

Profil turystyczny umożliwi Ci kontynuację nauki na wielu kierunkach studiów m.in. administracji, archeologii, bezpieczeństwie narodowym, ekonomii, geografii, socjologii, transporcie, turystyce, rekreacji lub znalezienie atrakcyjnej pracy w tych sektorach (studia.gov.pl/wybierz-studia/pages/about/mature-exams-register). 

 

.

powrót

KLASA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO - PIŁKA NOŻNA

Piłka nożna to Twoje życie - wybierz klasę sportową
pod patronatem Górnika Zabrze!

W VII Liceum Ogólnokształcącym uczą się młodzi piłkarze Górnika Zabrze. Klasa jest tworzona pod patronatem klubu (więcej informacji na stronie klubu gornikzabrze.pl/).

W cyklu kształcenia obowiązuje nauka przedmiotów ogólnokształcących, oraz m.in, rozszerzenie z języka angielskiego. Będziemy dla Ciebie prowadzić także dodatkowe zajęcia sportowe w ramach zajęć prowadzonych przez trenerów Górnika Zabrze.

Górnika Zabrze

facebook Akademia Górnika

facebookGornik Zabrze SSA

powrót

SZKOŁA PODSTAWOWA

Szkoła Podstawowa nr 27 powstała po reformie oświaty. Szkoła posiada bogatą ofertę edukacyjną skierowaną na indywidualne potrzeby uczniów.

1.   Nauka języków obcych:

 • wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego.
 • od klasy siódmej uczniowie maja możliwość wyboru drugiego języka spośród niemieckiego, francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego.
 • w każdym oddziale 1 - 6 utworzone są grupy języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego – uczniowie już od najmłodszych lat mogą uczyć się dodatkowo języka niemieckiego w wymiarze 3 godzin tygodniowo, a w klasie 5 i 6 przy 4 godzinach tygodniowo mają możliwość poznać historię i kulturę krajów niemieckojęzycznych.

2.   Zajęcia sportowe – uczniowie mają możliwośćbrania udziału w zróżnicowanych zajęciach z wychowania fizycznego, ponieważ posiadamy nowoczesną salę gimnastyczną, wyposażoną w wymiarowe boisko do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, ścianę wspinaczkową, a także salę taneczną i siłownię. Od czwartej klasy zapewniamy również zajęcia na basenie Aquarius.

3.   Kółka zainteresowań – uczniowie rozwijają swoje zainteresowania dzięki szerokiej gamie zajęć dodatkowych i kółek zainteresowań.

 • Kółko polonistyczne z elementami teatru – zajęcia prowadzone przez doświadczonego instruktora teatralnego, które nie tylko rozwijają pasję i zainteresowania uczniów, ale również zaowocowały licznymi sukcesami teatralnymi min. nagroda Złota Maska 2018, Srebrna Maska 2019 w przeglądzie teatrów szkolnych oraz nagrody w Lidze Recytatorskiej.
 • Kółko matematyczno -  przyrodnicze  - zajęcia rozwijające zainteresowania związane z naukami ścisłymi. Uczniowie również w klasach młodszych poprzez doświadczenia poznają tajniki chemii, fizyki, biologii i matematyki.
 • Kółko informatyczne oraz zajęcia z robotyki – Uczniowie mają możliwość zdobywania wiedzy w nowoczesnych salach dydaktycznych z wyposażeniem multimedialnym. Uczą się już od najmłodszych lat kodowania i obsługi komputera. Mogą brać udział w zajęciach z programowania robotów prowadzonych przez nauczycieli uczących w Technikum Informatycznym.
 • Pozalekcyjne zajęcia sportowe – uczniowie mogą brać udział w licznych zajęciach sportowych min. w ramach SKS. W zależności od swoich zainteresowań mogą uczestniczyć w zajęciach z piłki nożnej, tanecznych lub na ściance wspinaczkowej.

4.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  - w szkole organizowane są:

 • Zajęcia wyrównawcze
 • Zajęcia kompensacyjne
 • Zajęcia z rewalidacji
 • Zajęcia z logopedą
 • Zajęcia z psychologiem i pedagogiem

 Szkoła dysponuje też sklepikiem szkolnym, stołówką i rowerownią, jak również rekreacyjnym – przeznaczonym do wypoczynku, szczególnie wiosną – dziedzińcem z placem zabaw.

powrót