Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie. 13 grudnia 1981 - PAMIĘTAMY!

Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie. 13 grudnia 1981 - PAMIĘTAMY!

UROCZYSTE OBCHODY 40 -lecia wprowadzenia Stanu Wojennego

 

Konkurs wiedzy o Stanie Wojennym

10 listopada odbył się w naszej szkole konkurs wiedzy o Stanie Wojennym. Czekamy na wyniki i trzymamy kciuki!


Nie zabierajcie Mamy

W ramach realizacji projektu „Pamięć 81: Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie - 13 grudnia 1981 - Pamiętamy!”, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Technikum w dniach 25-29.10. oglądali film pt. "Nie zabierajcie Mamy". Po projekcji filmu w klasach odbywały się dyskusje na temat kobiet internowanych podczas Stanu Wojennego.


Wystawa "Miejsce pamięci"

W tym roku, 13 grudnia 2021, mija dokładnie 40 lat od wprowadzenia przez Generała Wojciecha Jaruzelskiego w całej Polsce stanu wojennego. Reżim komunistyczny uderzył w NSZZ „Solidarność” i skupioną wokół związku opozycję, chcąc ratować system. Czas stanu wojennego uznawany jest za jeden z najdramatyczniejszych okresów w powojennej historii Polski. Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Pamięć 81: Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie - 13 grudnia 1981 - Pamiętamy!”. Poniżej zdjęcia z wystawy, która odbywa się w naszej szkole właśnie w ramach tego projektu.


O projekcie

"GDY GAŚNIE PAMIĘC LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 –  PAMIĘTAMY!"

Skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego. jego głównym celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.


Linki i źródła

Więcej o wydarzeniu
Pamięć81 .png
Pamięć81 - black .png
Pamięć81 .jpg
Pamięć81 - black .jpg
Pamięć81 .pdf
Plakat .jpg
Plakat .pdf (np. do druku w drukarni)

Wyszukaj na stronie

Kategorie
 • Projekty

  • W jakim świecie chcemy żyć? Erasmus+
  • Laboratoria Przyszłości

   Pod koniec 2021 roku nasza szkoła przystąpiła do Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości”, który będzie realizowany od 1 września 2022.

   Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

   Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

   W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które chcemy, aby od 30 czerwca 2023 roku miały wszystkie szkoły podstawowe) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

   Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

    

 • Newsy

 • Szkola