Dni wolne od zajęć dydaktycznych - LO/T

02.11.2021 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

12.11.2021 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

07.01.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

02.05.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

04.05.2022 Egzamin maturalny – język polski – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

05.05.2022 Egzamin maturalny – matematyka – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

06.05.2022 Egzamin maturalny – język angielski – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

17.06.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

? W razie zapotrzebowania dzień wolny od zajęć dydaktycznych w ramach egzaminu zawodowego

? W razie zapotrzebowania dzień wolny od zajęć dydaktycznych w ramach egzaminu zawodowego