Kalendarium

Kalendarium na rok 2022/23

Data Wydarzenie
01.09.2022 Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
15.09.2022 Konferencja szkoleniowa i zebranie z rodzicami
28.09.2022 do 30.09.2022 Próbna matura pisemna dla uczniów klas programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych
17.11.2022 Konferencja szkoleniowa
16.12 2022 Zakończenie pierwszego semestru klas maturalnych
19.12.2022 Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych
22.12.2022 Spotkania świąteczne w klasach
23.12.2022 do 31.12.2022 Zimowa przerwa świąteczna
09.01.2023 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna – kwalifikacja ELM.05 (klasa 4b)
10.01.2023 do 14.01.2023 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna – kwalifikacja ELM.05, INF.03, INF.04 (klasa 4a, 4bc)
13.01.2023 Zakończenie pierwszego semestru
15.01.2023 Studniówka uczniów klas programowo najwyższych w szkołach średnich
16.01.2023 do 19.01.2023 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna – kwalifikacja INF.03 (klasa 4c)
18.01.2023 do 20.01.2023 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna – kwalifikacja INF.04 (klasa 4a)
16.01.2023 do 29.01.2023 Ferie zimowe
30.01. do 26.02.2023 Praktyka zawodowa w klasach 4P, 4EI
02.02.2023 Konferencja klasyfikacyjna i zebranie z rodzicami
09.02.2023 Konferencja plenarna
marzec 2023 Egzaminy próbne dla szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych
30.03.2023 Konferencja szkoleniowa i konsultacje z rodzicami (zebranie dla rodziców uczniów klas maturalnych)
06.04.2023 do 11.04.2023 Wiosenna przerwa świąteczna
12.04.2023 do 12.05.2023 Praktyka zawodowa w klasach 3P, 3EI
Do 18.04.2023 Wystawienie ocen rocznych w klasach programowo najwyższych.
25.04.2023 Konferencja klasyfikacyjna dla klas maturalnych
28.04.2023 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych
04.05.2023 do 22.05.2023 Egzamin maturalny
10.05.2023 do 23.05.2023 Część ustna egzaminu maturalnego
25.05.2023 Konferencja szkoleniowa i zebranie z rodzicami
23.05.2023 do 25.05.2023 Egzamin ósmoklasisty
Do 07.06.2023 Wystawienie ocen rocznych.
19.06.2023 Konferencja klasyfikacyjna
01.06.2023 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna – kwalifikacja ELM.05 (klasa 4E)
02.06.2023 do 07.06.2023 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna – kwalifikacja ELM.02, ELM.05, INF.02, INF.03, INF.04 (klasy 2A, 2P, 3EI, 4EI, 4P)
23.06.2023 Zakończenie roku szkolnego 2022 / 2023
23.06.2023 Konferencja plenarna
01.06.2023 do 07.06.2023 09.06.2023 do 18.06.2023 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna – kwalifikacja ELM.02 (klasa 3E)
09.06.2023 do 12.06.2023 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna – kwalifikacja INF.03 (klasy 2A, 2P, 4I)
12.06.2023 do 17.06.2023 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna – kwalifikacja INF.02 (klasa 3I)
13.06.2023 do 14.06.2023 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna – kwalifikacja INF.04 (klasa 4P)
01.06.2023 do 07.06.2023 09.06.2023 do 18.06.2023 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna – kwalifikacja ELM.02 (klasa 3E)
09.06.2023 do 12.06.2023 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna – kwalifikacja INF.03 (klasy 2A, 2P, 4I)
12.06.2023 do 17.06.2023 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna – kwalifikacja INF.02 (klasa 3I)
13.06.2023 do 14.06.2023 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna – kwalifikacja INF.04 (klasa 4P)