Pierwsze zebranie z Rodzicami

Zapraszamy serdecznie na zebrania z Rodzicami, które odbędą się 15.09.2022 r. według poniższego harmonogramu.

Rodziców uczniów wszystkich klas Szkoły Podstawowej nr 27 zapraszamy na godzinę 17.00 do wyznaczonych sal lekcyjnych.

Spotkanie organizacyjne dla wszystkich rodziców uczniów pierwszych klas szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum) zapraszamy do sali gimnastycznej na godzinę 17:00, a potem do sal lekcyjnych.

Rodziców uczniów klas drugich, trzecich i czwartych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych zapraszamy na godzinę 17.30 do wyznaczonych sal lekcyjnych.

Zachęcamy do udziału w zebraniach oraz do aktywności w klasowych radach rodziców :)