Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie. 13 grudnia 1981 - PAMIĘTAMY!

Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie. 13 grudnia 1981 - PAMIĘTAMY!

UROCZYSTE OBCHODY 40 -lecia wprowadzenia Stanu Wojennego

 

Konkurs wiedzy o Stanie Wojennym

10 listopada odbył się w naszej szkole konkurs wiedzy o Stanie Wojennym. Czekamy na wyniki i trzymamy kciuki!


Nie zabierajcie Mamy

W ramach realizacji projektu „Pamięć 81: Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie - 13 grudnia 1981 - Pamiętamy!”, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Technikum w dniach 25-29.10. oglądali film pt. "Nie zabierajcie Mamy". Po projekcji filmu w klasach odbywały się dyskusje na temat kobiet internowanych podczas Stanu Wojennego.


Wystawa "Miejsce pamięci"

W tym roku, 13 grudnia 2021, mija dokładnie 40 lat od wprowadzenia przez Generała Wojciecha Jaruzelskiego w całej Polsce stanu wojennego. Reżim komunistyczny uderzył w NSZZ „Solidarność” i skupioną wokół związku opozycję, chcąc ratować system. Czas stanu wojennego uznawany jest za jeden z najdramatyczniejszych okresów w powojennej historii Polski. Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Pamięć 81: Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie - 13 grudnia 1981 - Pamiętamy!”. Poniżej zdjęcia z wystawy, która odbywa się w naszej szkole właśnie w ramach tego projektu.


O projekcie

"GDY GAŚNIE PAMIĘC LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 –  PAMIĘTAMY!"

Skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego. jego głównym celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.


Linki i źródła

Więcej o wydarzeniu
Pamięć81 .png
Pamięć81 - black .png
Pamięć81 .jpg
Pamięć81 - black .jpg
Pamięć81 .pdf
Plakat .jpg
Plakat .pdf (np. do druku w drukarni)