100 4354

Dlaczego dietetyka i odnowa biologiczna znalazła się wśród przedmiotów rozszerzonych w Zespole Szkół nr 10 w Zabrzu?

Po pierwsze aby przekazać młodym ludziom aktualnej wiedzy z zakresu żywienia człowieka w różnych warunkach środowiskowych i umiejętności planowania żywienia.

Współczesne szybkie tempo życia, przeciążenie nauką, często męczące dojazdy do szkoły, nauka poza miejscem stałego zamieszkania oraz niewłaściwe, a nawet szkodliwe sugestie żywieniowe propagowane w reklamach, czasopismach młodzieżowych oraz na forach internetowych stanowią bardzo ważne utrudnienia w propagowaniu zasad racjonalnego odżywiania się.

W celu osiągnięcia prawidłowego rozwoju somatycznego i psychicznego dzieci i młodzieży konieczny jest nadzór nad ich prawidłowym odżywianiem. Na sposób odżywiania się młodych ludzi ma wpływ wiele czynników. Jednym z ważniejszych jest środowisko domowe, w którym mogą występować zarówno pozytywne,jak i negatywne nawyki żywieniowe. Ważny jest też dostęp do źródeł wiedzy umożliwiających systematyczną edukację zdrowotną, w tym dotyczących zasad odżywiania. Tym bardziej, że wiek dorastania sprzyja przyjmowaniu od rówieśników schematów odżywiania się, które często należą do zachowań antyzdrowotnych. Na przykład w środowiskach młodzieżowych lansowany jest styl życia związany z modą, która aktualnie preferuje smukłą lub wręcz nadmiernie smukłą sylwetkę. W dążeniu do takiej sylwetki niektórzy młodzi ludzie stosują rygorystyczne diety. Nierzadko ten rodzaj zachowań jest przejawem występowania u tych osób problemów natury psychologicznej. Świadomość wymienionych wyżej uwarunkowań a także obserwacja życia codziennego wskazują, że problem niewłaściwego odżywiania się jest zjawiskiem antyzdrowotnym, dotyczącym stosunkowo licznych grup nastolatków. Nieprawidłowe odżywianie, niezależnie od przyczyn,stanowi poważne zagrożenie dla właściwego rozwoju organizmu młodego człowieka oraz stwarza ryzyko pojawiania się wielu problemów zdrowotnych a w ich następstwie także społecznych, które mogą się ujawnić dopiero w późniejszych latach życia.

Po drugie możliwości pracy zawodowej, dietetyka jest dziedziną nauki, która intensywnie rozwija się w ostatnich latach w Polsce, między innymi z uwagi na występujące liczne choroby o podłożu dietozależnym, zwłaszcza u dzieci i młodzieży. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z żywnością i żywieniem człowieka zarówno zdrowego, jak i chorego.

Obecnie dietetyk, który kiedyś był zawodem mało popularnym należy do grupy coraz bardziej poszukiwanych zawodów, bez wątpienia wkrótce będzie to jeden z najistotniejszych zawodów na rynku.

Dietetyka z uwagi na jej interdyscyplinarny charakter oraz ciągły rozwój nauk medycznych, obejmuje coraz szersze obszary nie tylko w zakresie nauki, ale także szeroko pojętego sektora produkcji i usług.
W związku z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie promocji zdrowego stylu życia i racjonalnego żywienia.
Dietetyk łączy w ramach jednej profesji kompetencje terapeuty i technologa żywności, uzyskują kwalifikacje i uprawnienia do pracy w różnych miejscach, zarówno w ochronie zdrowia czy szpitalnictwie, jak i w klasycznej gastronomii.

Po trzecie kompetencje i korzyści dla ucznia, uczeń będzie posiadał podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, profilaktyki chorób dietozależnych oraz umiejętności planowania żywienia i konstruowania diet i jadłospisów.

Współautorka programu

Irena Bacz

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!