Szkoła Podstawowa nr 27

Jakie języki obce oferujemy
w szkole podstawowej?

Wszyscy nasi uczniowie uczą się języka angielskiego. Od klasy siódmej uczniowie mają możliwość wyboru drugiego języka spośród niemieckiego, francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego.

Jak wygląda język niemiecki
w klasach najmłodszych?

W każdym oddziale 1 - 6 utworzone są grupy języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego – uczniowie już od najmłodszych lat mogą uczyć się dodatkowo języka niemieckiego w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w klasie 5 i 6 przy 2 godzinach tygodniowo mają możliwość poznać historię i kulturę krajów niemieckojęzycznych.

Jakie zajęcia pozalekcyjne oferujemy?

  • Zajęcia sportowe, na naszej sali gimnastycznej, a od czwartej klasy zapewniamy również zajęcia na basenie Aquarius.
  • Kółka zainteresowań
  • Kółko polonistyczne z elementami teatru – zajęcia prowadzone przez doświadczonego instruktora teatralnego, które zaowocowały licznymi sukcesami teatralnymi.
  • Kółko matematyczno-przyrodnicze - zajęcia rozwijające zainteresowania związane z naukami ścisłymi.
  • Kółko informatyczne oraz zajęcia z robotyki – młodzi uczą się już od najmłodszych lat kodowania i obsługi komputera. Mogą brać także udział w zajęciach z programowania robotów prowadzonych przez nauczycieli uczących u nas w szkole.

Jakie inne zajęcia proponujemy?

Z racji pomocy psychologiczno-pedagogicznej - w naszej szkole organizowane są:
  • Zajęcia wyrównawcze
  • Zajęcia kompensacyjne
  • Zajęcia z rewalidacji
  • Zajęcia z logopedą
  • Zajęcia z psychologiem i pedagogiem