Szkoła

Rozkład lekcji, Projekty, Pedagog, Dni wolne, Dla uczniów i rodziców 

Godziny pracy sekretariatu

kontakt: +48 32 271 11 77

 
 • Pn. 7:00 - 15:30
 • Wt. 7:00 - 15:30
 • Śr. 7:00 - 15:00
 • Cz. 7:00 - 15:30
 • Pt. 7:00 - 15:00

Godziny dostępności Dyrekcji dla Rodziców

Iwona Maciuła

Dyrektor

Pn. –
Wt. –
Śr. –
Cz. 7:15 - 8:15
Pt. –


Elżbieta Brzezińska

Wicedyrektor

Pn. –
Wt. 14:00 - 15:00
Śr. –
Cz. –
Pt. –

Tomasz Grabski

Wicedyrektor

Pn. –
Wt. –
Śr. 14:45 - 15:15
Cz. 14:45 - 15:15
Pt. –

Anna Zwolińska

Wicedyrektor

Pn. –
Wt. –
Śr. 7:15 - 8:15
Cz. –
Pt. –

Zestaw podręczników na rok szkolny 2022/23

Podręczniki do Szkoły Podstawowej nr 27 w Zabrzu - plik do pobrania

Zestaw podręczników dla szkoły średniej:

Zestaw podręczników dla szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2022/23 - plik do pobrania

Zestaw podręczników na rok szkolny 2022/23

Podręczniki do Szkoły Podstawowej nr 27 w Zabrzu - plik do pobrania

Zestaw podręczników dla szkoły średniej:

Zestaw podręczników dla szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2022/23 - plik do pobrania

Godziny lekcyjne

 • 0. 7:25 - 8:10
 • 1. 8:15 - 9:00
 • 2. 9:10 - 9:55
 • 3. 10:05 - 10:55
 • 4. 11:00 - 11:45
 • Obiady: 11:45 - 12:00
 • 5. 12:00 - 12:45
 • Obiady: 12:45 - 13:00
 • 6. 13:00 - 13:45
 • 7. 13:50 - 14:35
 • 8. 14:40 - 15:25
 • 9. 15:30 - 16:15
 • 10. 16:20 - 17:05

Projekty w ZS10

 • WIZYTA PROJEKTOWA W HOLANDII

  Rok szkolny 2021/22 zakończyliśmy uczestnicząc w ostatnim już spotkaniu projektowym w ramach projektu „W jakim świecie chciałbyś żyć?”. Tym razem z naszymi projektowymi przyjaciółmi spotkaliśmy się w Holandii. Mieliśmy okazję zobaczyć i poznać funkcjonowanie holenderskiej...

 • WIZYTA PROJEKTOWA W PORTUGALII

  W naszej szkole uwielbiamy uczyć się nie tylko w szkolnych ławkach. Dlatego staramy się realizować naprawdę dużo projektów międzynarodowych. W ramach projektu „W jakim świecie chciałbyś żyć?” początek maja spędziliśmy w naszej partnerskiej szkole w Bradze na północy Portugalii....

 • Zawód jutra - wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu!

  W naszej szkole jest realizowany projekt Zawód jutra - wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Nasi uczniowie odbyli już doradztwo zawodowe. W kwietniu...

Spotkania z Rodzicami

 • 15.09.2022 zebranie
 • 17.11.2022 konsultacje
 • 02.02.2023 zebranie
 • 30.03.2023 konsultacje i zebranie dla klas maturalnych
 • 25.05.2023 zebranie

Pedagodzy

 • Pomoc pedagogiczna

  Informacja dla rodziców dot. pomocy psychologiczno – pedagogicznej

      W szkole udzielana i organizowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów. Jest ona dobrowolna i nieodpłatna.


      Pomoc udzielana jest we współpracy z:

  • rodzicami uczniów
  • poradniami psychologiczno - pedagogicznymi,poradniami specjalistycznymi
  • instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży
  • innymi szkołami

      Może być na udzielana z inicjatywy:

  • ucznia,
  • rodzica ucznia,
  • dyrektora szkoły,
  • nauczyciela, poradni, kuratora sądowego.

      W szkole pomoc udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

  • zajęć rozwijających uzdolnienia,
  • zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,
  • dydaktyczno – wyrównawczych,
  • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia oraz zawodu
  • porad i konsultacji

 • Nie dla narkotyków
 • Agresja i przemoc to nie rozwiązanie
 • Instytucje dla uczniów i rodziców
 • Jak zaplanować swoją przyszłość

      Wybierając liceum ogólnokształcące już w pierwszym roku nauki musimy podjąć decyzję o tym jakich przedmiotów chcemy się uczyć w stopniu rozszerzonym. Ma to związek z możliwością zdawania tych przedmiotów na maturze, co przekłada się na wachlarz wyboru kierunków studiów.

      Sytuacja ta dotyczy również młodzieży technikum i liceum profilowanego, przy czym uczniowie nie muszą od razu wybierać rozszerzeń. Absolwenci technikum mogą wejść na rynek pracy nie kontynuując edukacji. Niektórzy uczniowie liceum zapewne wybiorą szkołę policealną, która nie wymaga zaliczenia matury. Wszystkich jednak dotyczy planowanie swojej kariery zawodowej.
  Proponuję, aby rozpocząć od wizji swojej przyszłej pracy. Nawet osoby, które ukończą szkołę z dyplomem technika informatyka czy elektronika mogą na różne sposoby wykorzystać swoje umiejętności.

 • Dla zainteresowanych studiami
 • Jak pomóc dziecku wybrać zawód
 • Instytucje dla uczniów i rodziców

Dni wolne od zajęć dydaktycznych - szkoła podstawowa

31.10.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

22.12.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

(Klasowe spotkanie świąteczne)

02.05.2023 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

04.05.2023 Egzamin maturalny – język polski – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

05.05.2023 Egzamin maturalny – matematyka – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

08.05.2023 Egzamin maturalny – język angielski – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

09.05.2023 Egzamin maturalny – język angielski (poziom rozszerzony) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

09.06.2023 Egzamin zawodowy - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

W dni wolne od zajęć dydaktycznych działa świetlica szkolna. Zapisy na te dni u pani dyrektor E. Brzezińskiej.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych - szkoła ponadpodstawowa

31.10.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

22.12.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

(Klasowe spotkanie świąteczne)

02.05.2023 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

04.05.2023 Egzamin maturalny – język polski – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

05.05.2023 Egzamin maturalny – matematyka – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

08.05.2023 Egzamin maturalny – język angielski – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

09.05.2023 Egzamin maturalny – język angielski (poziom rozszerzony) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

09.06.2023 Egzamin zawodowy - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

? W razie zapotrzebowania dzień wolny od zajęć dydaktycznych w ramach egzaminu zawodowego

? W razie zapotrzebowania dzień wolny od zajęć dydaktycznych w ramach egzaminu zawodowego

 

Kalendarium na rok 2022/23

Data Wydarzenie
01.09.2022 Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
15.09.2022 Konferencja szkoleniowa i zebranie z rodzicami
28.09.2022 do 30.09.2022 Próbna matura pisemna dla uczniów klas programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych
17.11.2022 Konferencja szkoleniowa
16.12 2022 Zakończenie pierwszego semestru klas maturalnych
19.12.2022 Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych
22.12.2022 Spotkania świąteczne w klasach
23.12.2022 do 31.12.2022 Zimowa przerwa świąteczna
09.01.2023 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna – kwalifikacja ELM.05 (klasa 4b)
10.01.2023 do 14.01.2023 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna – kwalifikacja ELM.05, INF.03, INF.04 (klasa 4a, 4bc)
13.01.2023 Zakończenie pierwszego semestru
15.01.2023 Studniówka uczniów klas programowo najwyższych w szkołach średnich
16.01.2023 do 19.01.2023 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna – kwalifikacja INF.03 (klasa 4c)
18.01.2023 do 20.01.2023 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna – kwalifikacja INF.04 (klasa 4a)
16.01.2023 do 29.01.2023 Ferie zimowe
30.01. do 26.02.2023 Praktyka zawodowa w klasach 4P, 4EI
02.02.2023 Konferencja klasyfikacyjna i zebranie z rodzicami
09.02.2023 Konferencja plenarna
marzec 2023 Egzaminy próbne dla szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych
30.03.2023 Konferencja szkoleniowa i konsultacje z rodzicami (zebranie dla rodziców uczniów klas maturalnych)
06.04.2023 do 11.04.2023 Wiosenna przerwa świąteczna
12.04.2023 do 12.05.2023 Praktyka zawodowa w klasach 3P, 3EI
Do 18.04.2023 Wystawienie ocen rocznych w klasach programowo najwyższych.
25.04.2023 Konferencja klasyfikacyjna dla klas maturalnych
28.04.2023 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych
04.05.2023 do 22.05.2023 Egzamin maturalny
10.05.2023 do 23.05.2023 Część ustna egzaminu maturalnego
25.05.2023 Konferencja szkoleniowa i zebranie z rodzicami
23.05.2023 do 25.05.2023 Egzamin ósmoklasisty
Do 07.06.2023 Wystawienie ocen rocznych.
19.06.2023 Konferencja klasyfikacyjna
01.06.2023 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna – kwalifikacja ELM.05 (klasa 4E)
02.06.2023 do 07.06.2023 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna – kwalifikacja ELM.02, ELM.05, INF.02, INF.03, INF.04 (klasy 2A, 2P, 3EI, 4EI, 4P)
23.06.2023 Zakończenie roku szkolnego 2022 / 2023
23.06.2023 Konferencja plenarna
01.06.2023 do 07.06.2023 09.06.2023 do 18.06.2023 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna – kwalifikacja ELM.02 (klasa 3E)
09.06.2023 do 12.06.2023 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna – kwalifikacja INF.03 (klasy 2A, 2P, 4I)
12.06.2023 do 17.06.2023 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna – kwalifikacja INF.02 (klasa 3I)
13.06.2023 do 14.06.2023 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna – kwalifikacja INF.04 (klasa 4P)
01.06.2023 do 07.06.2023 09.06.2023 do 18.06.2023 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna – kwalifikacja ELM.02 (klasa 3E)
09.06.2023 do 12.06.2023 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna – kwalifikacja INF.03 (klasy 2A, 2P, 4I)
12.06.2023 do 17.06.2023 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna – kwalifikacja INF.02 (klasa 3I)
13.06.2023 do 14.06.2023 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna – kwalifikacja INF.04 (klasa 4P)