Szkoła

Rozkład lekcji, Projekty, Pedagog, Dni wolne, Dla uczniów i rodziców 

Godziny pracy sekretariatu

kontakt: +48 32 271 11 77

 
 • Pn. 7:00 - 15:30
 • Wt. 7:00 - 15:30
 • Śr. 7:00 - 15:00
 • Cz. 7:00 - 15:30
 • Pt. 7:00 - 15:00

Mirosław Mendecki

Dyrektor

Pn. 7:30 - 9:00
Wt. 8:30 - 10:00
Śr. –
Cz. –
Pt. 7:15 - 8:15


Iwona Maciuła

Wicedyrektor

Pn. –
Wt. 7:30 - 8:30
Śr. 14:30 - 15:00
Cz. –
Pt. –


Elżbieta Brzezińska

Wicedyrektor

Pn. 14:00 - 15:00
Wt. –
Śr. 8:00 - 9:00
Cz. –
Pt. –

Tomasz Grabski

Wicedyrektor

Pn. –
Wt. 8:00 - 9:00
Śr. –
Cz. 14:30 - 15:30
Pt. –

Nowa Podstawa

Klasa 1
2021/22

Nowa Podstawa

Klasa 2
2021/22

Nowa Podstawa

Klasa 3
2021/22

Zestaw podręczników na rok szkolny 2021/22

Podręczniki do Szkoły Podstawowej nr 27 w Zabrzu - plik do pobrania

Zestaw podręczników dla szkoły średniej:

Zestaw podręczników dla szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2021/22 - plik do pobrania

Godziny lekcyjne

 • 0. 7:25 - 8:10
 • 1. 8:15 - 9:00
 • 2. 9:10 - 9:55
 • 3. 10:05 - 10:55
 • 4. 11:00 - 11:45
 • Obiady: 11:45 - 12:00
 • 5. 12:00 - 12:45
 • Obiady: 12:45 - 13:00
 • 6. 13:00 - 13:45
 • 7. 13:50 - 14:35
 • 8. 14:40 - 15:25
 • 9. 15:30 - 16:15
 • 10. 16:20 - 17:05

Projekty w ZS10

 • Laboratoria Przyszłości

  Pod koniec 2021 roku nasza szkoła przystąpiła do Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości”, który będzie realizowany od 1 września 2022. Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach...

 • Projekt „Wiele potrzeb - jeden cel"

  Projekt „Wiele potrzeb- jeden cel" dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do...

 • Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie. 13 grudnia 1981 - PAMIĘTAMY!

  Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie. 13 grudnia 1981 - PAMIĘTAMY! UROCZYSTE OBCHODY 40 -lecia wprowadzenia Stanu Wojennego   Konkurs wiedzy o Stanie Wojennym 10 listopada odbył się w naszej szkole konkurs wiedzy o Stanie Wojennym. Czekamy na wyniki i trzymamy kciuki!

Spotkania Z Rodzicami

 • 09.09.2021 zebranie
 • 18.11.2021 konsultacje
 • 20.01.2022 zebranie
 • 31.03.2022 konsultacje i zebranie dla klas maturalnych
 • 25.05.2022 zebranie

Pedagog i doradca zawoowy

 • Pomoc pedagogiczna

  Informacja dla rodziców dot. pomocy psychologiczno – pedagogicznej

      W szkole udzielana i organizowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów. Jest ona dobrowolna i nieodpłatna.


      Pomoc udzielana jest we współpracy z:

  • rodzicami uczniów
  • poradniami psychologiczno - pedagogicznymi,poradniami specjalistycznymi
  • instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży
  • innymi szkołami

      Może być na udzielana z inicjatywy:

  • ucznia,
  • rodzica ucznia,
  • dyrektora szkoły,
  • nauczyciela, poradni, kuratora sądowego.

      W szkole pomoc udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

  • zajęć rozwijających uzdolnienia,
  • zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,
  • dydaktyczno – wyrównawczych,
  • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia oraz zawodu
  • porad i konsultacji

 • Nie dla narkotyków
 • Agresja i przemoc to nie rozwiązanie
 • Instytucje dla uczniów i rodziców
 • Jak zaplanować swoją przyszłość

      Wybierając liceum ogólnokształcące już w pierwszym roku nauki musimy podjąć decyzję o tym jakich przedmiotów chcemy się uczyć w stopniu rozszerzonym. Ma to związek z możliwością zdawania tych przedmiotów na maturze, co przekłada się na wachlarz wyboru kierunków studiów.

      Sytuacja ta dotyczy również młodzieży technikum i liceum profilowanego, przy czym uczniowie nie muszą od razu wybierać rozszerzeń. Absolwenci technikum mogą wejść na rynek pracy nie kontynuując edukacji. Niektórzy uczniowie liceum zapewne wybiorą szkołę policealną, która nie wymaga zaliczenia matury. Wszystkich jednak dotyczy planowanie swojej kariery zawodowej.
  Proponuję, aby rozpocząć od wizji swojej przyszłej pracy. Nawet osoby, które ukończą szkołę z dyplomem technika informatyka czy elektronika mogą na różne sposoby wykorzystać swoje umiejętności.

 • Dla zainteresowanych studiami
 • Jak pomóc dziecku wybrać zawód
 • Instytucje dla uczniów i rodziców

Dni wolne od zajęć dydaktycznych - SP

02.11.2021 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

12.11.2021 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

07.01.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

02.05.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

24.05.2022 Egzamin ósmoklasisty – język polski – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

25.05.2022 Egzamin ósmoklasisty – matematyka – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

26.05.2022 Egzamin ósmoklasisty – język angielski – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

17.06.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Dni wolne od zajęć dydaktycznych - LO/T

02.11.2021 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

12.11.2021 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

07.01.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

02.05.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

04.05.2022 Egzamin maturalny – język polski – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

05.05.2022 Egzamin maturalny – matematyka – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

06.05.2022 Egzamin maturalny – język angielski – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

17.06.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

? W razie zapotrzebowania dzień wolny od zajęć dydaktycznych w ramach egzaminu zawodowego

? W razie zapotrzebowania dzień wolny od zajęć dydaktycznych w ramach egzaminu zawodowego