Szkoła

Rozkład lekcji, Projekty, Pedagog, Dni wolne, Dla uczniów i rodziców 

Godziny dostępności Dyrekcji dla Rodziców

Tomasz Grabski

Dyrektor
Pn.  –
Wt.  –
Śr.  14:30 - 15:30
Cz.  07:30 - 08:30
Pt.  –

Elżbieta Brzezińska

Wicedyrektor
Pn.  –
Wt.  –
Śr.  –
Cz.  –
Pt.  10:00 - 11:00

Iwona Maciuła

Wicedyrektor
Pn.  –
Wt.  –
Śr.  –
Cz.  –
Pt.  14:00 - 15:30

Anna Zwolińska

Wicedyrektor
Pn.  07:15 - 08:15
Wt.  –
Śr.  –
Cz.  –
Pt.  –

Szkoła Podstawowa nr 27

Zestaw podręczników na rok szkolny 2023/24

Podręczniki do religii dla klas 1-6 Szkoły Podstawowej nr 27 w Zabrzu - plik do pobrania

Zestaw podręczników na rok szkolny 2022/23

Podręczniki do Szkoły Podstawowej nr 27 w Zabrzu - plik do pobrania

Zestaw podręczników dla szkoły średniej:

Zestaw podręczników dla szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2022/23 - plik do pobrania

Godziny lekcyjne

 • 0. 7:25 - 8:10
 • 1. 8:15 - 9:00
 • 2. 9:10 - 9:55
 • 3. 10:05 - 10:55
 • 4. 11:00 - 11:45
 • Obiady: 11:45 - 12:00
 • 5. 12:00 - 12:45
 • Obiady: 12:45 - 13:00
 • 6. 13:00 - 13:45
 • 7. 13:50 - 14:35
 • 8. 14:40 - 15:25
 • 9. 15:30 - 16:15
 • 10. 16:20 - 17:05

Projekty w ZS10

II Tura Praktyk Flamenco - wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji do drugiej tury projektu "Praktyki w rytmie flamenco". Gratulujemy i życzymy udanego wyjazdu!  

Praktyki w rytmie flamenco - wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji do projektu "Praktyki w rytmie flamenco". Gratulujemy i życzymy udanego wyjazdu!

Praktyki w rytmie flamenco - Informacje

Wszystkich 3 i 4 klas uczniów zapraszamy na praktyki w Hiszpanii! Załączniki

Informacje dla rodziców

Spotkania z Rodzicami

14.09.2023 Zebranie z Rodzicami

16.11.2023 Konsultacje z Rodzicami

18.01.2024 Zebranie z Rodzicami

26.03.2024 Konsultacje z Rodzicami

23.05.2024 Zebranie z Rodzicami

Dane do przelewu na radę rodziców


Numer rachunku: 89 1240 4849 1111 0010 9557 6102
Nazwa: Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 10 Zabrze
Adres: ul. Chopina 26, 41-807 Zabrze
Tytuł przelewu: imię i nazwisko ucznia, klasa, typ szkoły

Pedagodzy

 • Pomoc pedagogiczna

  Informacja dla rodziców dot. pomocy psychologiczno – pedagogicznej

      W szkole udzielana i organizowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów. Jest ona dobrowolna i nieodpłatna.


      Pomoc udzielana jest we współpracy z:

  • rodzicami uczniów
  • poradniami psychologiczno - pedagogicznymi,poradniami specjalistycznymi
  • instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży
  • innymi szkołami

      Może być na udzielana z inicjatywy:

  • ucznia,
  • rodzica ucznia,
  • dyrektora szkoły,
  • nauczyciela, poradni, kuratora sądowego.

      W szkole pomoc udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

  • zajęć rozwijających uzdolnienia,
  • zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,
  • dydaktyczno – wyrównawczych,
  • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia oraz zawodu
  • porad i konsultacji

 • Nie dla narkotyków
 • Agresja i przemoc to nie rozwiązanie
 • Instytucje dla uczniów i rodziców
 • Jak zaplanować swoją przyszłość

      Wybierając liceum ogólnokształcące już w pierwszym roku nauki musimy podjąć decyzję o tym jakich przedmiotów chcemy się uczyć w stopniu rozszerzonym. Ma to związek z możliwością zdawania tych przedmiotów na maturze, co przekłada się na wachlarz wyboru kierunków studiów.

      Sytuacja ta dotyczy również młodzieży technikum i liceum profilowanego, przy czym uczniowie nie muszą od razu wybierać rozszerzeń. Absolwenci technikum mogą wejść na rynek pracy nie kontynuując edukacji. Niektórzy uczniowie liceum zapewne wybiorą szkołę policealną, która nie wymaga zaliczenia matury. Wszystkich jednak dotyczy planowanie swojej kariery zawodowej.
  Proponuję, aby rozpocząć od wizji swojej przyszłej pracy. Nawet osoby, które ukończą szkołę z dyplomem technika informatyka czy elektronika mogą na różne sposoby wykorzystać swoje umiejętności.

 • Dla zainteresowanych studiami
 • Jak pomóc dziecku wybrać zawód
 • Instytucje dla uczniów i rodziców

Dni wolne od zajęć dydaktycznych - szkoła podstawowa

02 - 03.11.2023 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

02.05.2024 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

09.05.2024 Egzamin maturalny – język angielski, poziom podstawowy – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

13.05.2024 Egzamin maturalny – język angielski, poziom rozszerzony – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

14.05.2024 Egzamin ósmoklasisty, matury pisemne, matury ustne – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

15.05.2024 Egzamin ósmoklasisty, matury pisemne, matury ustne – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31.05.2024 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 


W dni wolne od zajęć dydaktycznych działa świetlica szkolna. Zapisy na te dni u pani dyrektor E. Brzezińskiej.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych - szkoła ponadpodstawowa

02 - 03.11.2023 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

02.05.2024 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

09.05.2024 Egzamin maturalny – język angielski, poziom podstawowy – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

13.05.2024 Egzamin maturalny – język angielski, poziom rozszerzony – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

14.05.2024 Egzamin ósmoklasisty, matury pisemne, matury ustne – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

15.05.2024 Egzamin ósmoklasisty, matury pisemne, matury ustne – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31.05.2024 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych


? W razie zapotrzebowania dzień wolny od zajęć dydaktycznych w ramach egzaminu zawodowego

? W razie zapotrzebowania dzień wolny od zajęć dydaktycznych w ramach egzaminu zawodowego

Data

Wydarzenie

04.09.2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

14.09.2023

Konferencja szkoleniowa i zebranie z rodzicami

listopad / grudzień 2023

Próbna matura pisemna oraz próbny egzamin praktyczny i pisemny zawodowy dla uczniów klas programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych; próbny egzamin ósmoklasisty

16.11.2023

Konferencja szkoleniowa i konsultacje z rodzicami

18.11. do 16.12.2023

Praktyka zawodowa w klasach 4P, 4EI

15.12 2023

Zakończenie pierwszego semestru klas maturalnych

19.12.2023

Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych

22.12.2023

Spotkania świąteczne w klasach lub zespoły robocze/szkolenie dla nauczycieli.

23.12.2023 do 31.12.2023

Zimowa przerwa świąteczna

12.01.2024

Zakończenie pierwszego semestru

18.01.2024

Konferencja klasyfikacyjna i zebranie z rodzicami

25.01.2024

Konferencja plenarna

28.01.2024

Studniówka uczniów klas programowo najwyższych w szkołach średnich

29.01.2024 do 11.02.2024

Ferie zimowe

10.02. do 09.03.2024

Praktyka zawodowa w klasach 3P, 3EI, 3AC

marzec 2024

Egzaminy próbne dla szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych

25.03.2024

wtorek

Wystawienie propozycji przewidywanej końcowej oceny klasyfikacyjnej dla klas programowo najwyższych szkoły średniej.

26.03.2024

wtorek

Konferencja szkoleniowa i konsultacje z rodzicami (zebranie dla rodziców uczniów klas maturalnych)

28.03.2024 do 02.04.2024

Wiosenna przerwa świąteczna

Do 16.04.2024

Wystawienie przewidywanych końcowych ocen klasyfikacyjnych w klasach programowo najwyższych.

23.04.2024

wtorek

Konferencja klasyfikacyjna dla klas maturalnych

26.04.2024

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych

07.05.2024 do 24.05.2024

Egzamin maturalny

10.05.2024 do

23.05.2024

Część ustna egzaminu maturalnego

14.05.2024 do 16.05.2024

Egzamin ósmoklasisty

22.05.2024

Wystawienie propozycji przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej

23.05.2024

Konferencja szkoleniowa i zebranie z rodzicami

do 10.06.2024

Wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych

04.06.2024 do 10.06.2024

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna- kwalifikacja ELM.05 (klasa 4e)

- kwalifikacja ELM.02 (klasa 3e)

03.06.2024

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczne- kwalifikacja ELM.05 (klasa 4e)

03.06.2024 do 19.06.2024

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczne- kwalifikacja ELM.02 (klasa 3e)

04.06.2024 do 10.06.2024

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna- kwalifikacja INF.02 (klasa 3i, 3c)

- kwalifikacja INF.03 (klasa 4i, 2p, 2a)

- kwalifikacja INF.04 (klasa 4p)

12.06.2024 do 17.06.2024

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczne- kwalifikacja INF.04 (klasa 3i, 3c)

10.06.2024 do 13.06.2024

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczne- kwalifikacja INF.03 (klasa 4i, 2p, 2a)

13.06.2024 do 14.06.2024

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczne- kwalifikacja INF.04 (klasa 4p)

17.06.2024

poniedziałek

Konferencja klasyfikacyjna

21.06.2024

Zakończenie roku szkolnego 2023 / 2024

21.06.2024

piątek

Konferencja plenarna

Jadłodalnia